Nove elektronske usluge Poreske uprave

by Vesna Lapčić

Od 1. januara građanima je omogućemo da podnose u elektronskom obliku obrasce preko portala Poreske uprave, a koji se odnose na uplatu poreza.

Reč je o tri vrste obrazaca a to su zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza, obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade, kao i obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.

Preduzetnik i poljoprivrednik koji se opredeli za isplatu lične zarade dužan je da u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje o tome najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine, podseća Poreska uprava.

Fizička lica koja kao vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva obave promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno usluga obveznicima PDV-a, uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine moraju da dostave Poreskoj upravi i dodatne podatke.

Poreska uprava podseća obveznike na koje se odnose ove informacije da prijave i obaveštenja mogu kao i do sada podneti i lično ili u pisanom obliku.

Related Posts