Nova podrška za MSP stiže iz ProCredit banke i EBRD-a

by Vesna Lapčić

ProCredit banka i Evropska banka za obnovu i razvoj omogućile su kredite za sektor malih i srednjih preduzeća, u vrednosti od 30 miliona evra, za oporavak nakon krize izazvane pandemijom.

Odobrena sredstva će olakšati pristup sredstvima za finansiranje MSP sektora i podržati oporavak ovih preduzeća nakon pandemije, i omogućiti ulaganja u novu opremu, objekte i poslovanje. Oko 20 procenata sredstava od ukupne kreditne linije namenjeno je investicijama koje unapređuju energetsku efikasnost, ili za ulaganja u obnovljive izvore energije.

ProCredit banka, koja je deo ProCredit grupe sa sedištem u Frankfurtu, već dve decenije posluje u Srbiji i duže vreme aktivno učestvuje u projektima u koje EBRD ulaže. Najnovija kreditna linija predstavlja samo jedan u nizu rezultata koje je ostvarila dugoročna saradnja ove dve banke.

„Strateško partnerstvo sa EBRD-om omogućava nam da nastavimo da budemo redovna podrška malim i srednjim preduzećima, sektoru u koji ulažemo već dve decenije. Ova najnovija kreditna linija pruža mogućnost našim MSP klijentima da unaprede svoje poslovanje i opremu, pri čemu nova oprema  može biti bazirana na energetski efikasnim tehnologijama“, objasnio je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke. Poslednjih godina, banka je fokusirana na obezbeđivanje sredstava za jačanje otpornosti i konkurentnosti MSP-a, kao i na kreditiranje fizičkih lica za ulaganja u energetsku efikasnost.

S druge strane, Evropska banka za obnovu i razvoj je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i ova banka je do sada uložila u našu zemlju preko 7,2 milijarde evra. EBRD je fokusirana na podršku razvoja privatnog sektora, na unapređenje javnih komunalnih usluga i sveukupnu tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

Matteo Colangeli, Regionalni direktor EBRD-a, direktor kancelarije u Srbiji, je izjavio: „Drago nam je što ponovo sarađujemo sa ProCredit bankom kako bismo pomogli malim i srednjim preduzećima u Srbiji da pristupe neophodnim sredstvima za porast poslovanja i jačanje konkurentnosti. Ovo je posebno neophodno nakon zastoja izazvanog pandemijom i u svetlu aktuelnih prekida u trgovini na svetskom nivou. Nadamo se da će nova linija finansiranja omogućiti mnogobrojnim preduzećima da se oporave i unaprede svoje poslovanje”, izjavio je Matteo Colangeli, regionalni direktor EBRD-a i direktor kancelarije u Srbiji.

Related Posts