Kompanija McDonald’s danas je objavila svoju posvećenost nameri da dostigne neto nula emisiju štetnih gasova u globalnom poslovanju do 2050. Kao deo ove inicijative, kompanija se pridružuje kampanji „Trka do nule“ Ujedinjenih nacija kao i kampanji „Poslovna ambicija za 1,5°C“  Inicijative zasnovane na nauci (SBTi)  U nameri da da svoj doprinos budućnosti u kojoj globalno zagrevanje neće prelaziti 1,5 °C, McDonald’s će uvećati smanjenje nivoa emisije štetnih gasova u okviru postojećih ciljeva do 2030. godine zasnovanih na nauci, uključujući sve vrste emisije štetnih gasova u skladu sa primenom najboljih iskustava Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) i postaviće dugoročni cilj smanjenja emisije štetnih gasova tj. postizanje  neto nula emisije. Od 2018. godine, već su postigli smanjenje apsolutne emisije u restoranima i u kancelarijama od 8,5% i smanjenje od 5,9% u jačini emisije štetnih gasova kada je u pitanju lanac snabdevanja u poređenju sa osnovama iz 2015. godine.

Svet sa smanjenom emisijom gasova sa efektom staklene bašte i stabilnom globalnom temperaturom  u krajnjoj liniji mogu rezultirati blažim vremenskim prilikama koje će uticati na poslovanje operatera restorana i njihove zajednice; kao i na povoljnije uslove za poljoprivrednike i uzgajivače stoke koji vredno rade na tome da korisnicima dostave omiljene stavke sa jelovnika sa njiva do uslužnog pulta.

Posvećenost nultoj emisiji na globalnom nivou zahteva dekarbonizaciju u okviru celog sistema i McDonald’s radi zajedno sa poslovnim timovima na tržištu, franšizama, dobavljačima i drugim partnerima kako bi ambiciju zamenili akcijom, a akciju rezultatima na sledeći način:

  • Uvećanjem značajnih smanjenja emisije štetnih gasova koje su već u primeni u našim restoranima, kancelarijama i našem lancu snabdevanja u skladu sa već postojećim ciljevima kompanije McDonald‘s i Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) (ciljevima postavljenim 2018. a koji pokrivaju oblasti 1, 2 i 3). Unapređenjem naših ciljeva i usklađivanjem sa najnovijim naučnim zaključcima u vezi sa klimom na svim poljima na kojima emitujemo štetne gasove pomoći će u naporima da ograničimo globalni porast temperature ispod 1,5 °C i predstavljati osnovu ka ostvarenju cilja kompanije McDonald’s da emisiju štetnih gasova svede na neto nulu do 2050. godine.
  • Omogućiti timovima kompanije McDonald’s širom sveta da osavremene i primenjuju lokalna rešenja u unapređenju vodećih inovacija u okviru industrije kada su u pitanju obnovljiva energija, regenerativni uzgoj, cirkularna ekonomija i održivo pakovanje. Tržišta već rade na tome. Danas, McDonald’s u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj objavljuje strategiju sveobuhvatnog poslovanja i održivosti.
  • Doprinos korisnih opažanja iz lanca snabdevanja kompanije McDonald’s i  dosadašnji rezultati na putu održivosti  važnom kontinuiranom radu Inicijative zasnovane na nauci (SBTi) s ciljem da se stvore uslovi za smanjenje emisije do 1,5 °C u oblasti šumarstva, zemlje i poljoprivrede, i da definiše naučni okvir za neto nula emisiju. Kada budu gotovi, ovi okviri će biti osnova za budućnost razvoja naših postojećih ciljeva.

Foto: Pixabay.com

Related Posts