Komercijalna banka u 2021. zabeležila rast iznad planova

by Vesna Lapčić

Snažan rast iznad svih predviđanja i planova, i u svim ključnim segmentima –  skok aktive za 250 miliona evra, odnosno za šest odsto, kreditne aktivnosti za 171 milion evra, što iznosi 11 procenta i depozita u iznosu od 239 miliona evra ili sedam odsto – obeležili su poslovanje Komercijalne banke, članice NLB Grupe u 2021. godini.

Uprkos brojnim promenama i izazovima, Komercijalna banka je u prvoj godini integracije sa NLB Bankom ostvarila dobit, koja nakon oporezivanja iznosi 31 milion evra, i predstavlja skok od 44 posto u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Uporedo sa tim, portfolio problematičnih kredita smanjila je za 47 miliona evra, i njihovo učešće spustila na istorijski minimum od 4,7 procenata, čime je stvorila osnov za dalji rast kreditne aktivnosti.

„Komercijalna banka je ostvarila istorijski dobar rezultat u radu sa privredom – u segmentu poslovanja koji je u prethodnoj godini rastao 2,5 puta brže od tržišta. Sa više od 100 novih klijenata i 525 miliona evra vrednom novom produkcijom, zabeležili smo skok od 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Rekordnu produkciju zabeležili smo i u radu sa fizičkim licima gde je rast u odnosu na prethodnu godinu bio viši za 34 odsto u plasmanu stambenih i 62 procenata u keš kreditima. Izuzetni rezultati koje smo ostvarili u ovoj godini, potvrda su da je ulaskom u NLB porodicu, Komercijalna banka postala još stabilnija, ali su i čvrst temelj, na kom ćemo graditi sve buduće uspehe zajedničke banke“, istakao je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke.

On je dodao da je u 2021. godini fokus poslovanja bio na jednom od najsloženijih regionalnih integracionih procesa – spajanju sa NLB Bankom, čiji je završetak planiran za 29. april ove godine. Nakon ovog datuma banke će nastaviti da posluju kao jedna, ali pod novim imenom – NLB Komercijalna banka.

„Zahvaljujući spajanju imaćemo jednu od najvećih mreža ekspozitura i bankomata u Srbiji, značajno bogatiju ponudu bankarskih proizvoda i visok kvalitet pružanja usluga. U prethodnoj godini smo, uz snažnu podršku i regionalne kapacitete naše matične NLB Grupe, klijentima omogućili da bez naknade podižu gotovinu sa 1.400 bankomata širom regiona, dok smo za privredu kreirali jedinstvenu tarifu od pet evra. Uporedo sa tim, razvili smo i omogućili im potpuno besplatno korišćenje novih digitalnih usluga i servisa – Online keš kredita i KombankPay aplikacije za plaćanja mobilnim telefonom. U narednom periodu, značajan deo sredstava od neto kamata i naknada preusmerićemo u dalji razvoj digitalnih servisa, ali i kompletnu transformaciju mreže ekspozitura i bankomata, kako bismo odgovorili na sve potrebe klijenata – sada i u budućnosti“, naveo je Vuković.

Kao jedan od sistemskih igrača na tržištu Srbije, Komercijalna banka se prethodne godine pridružila NLB Banci u pružanju sistemske podrške malim biznisima na putu oporavka od ekonomskih posledica pandemije, i kroz projekat Okvir podrške ustupila reklamni prostor vredan više od 20 miliona dinara za 50 lokalnih biznisa. Pružila je važnu podršku i zelenim inicijativama i kroz Organic konkurs stimulisala 10 organskih proizvođača novčanim nagradama u ukupnom iznosu od pet miliona dinara. Pridruživši se široj regionalnoj inicijativi NLB Grupe Prava prilika da živiš po svom, koja za cilj ima da motiviše mlade do 40 godina da svoje živote nastave da grade u našem regionu, a ne u inostranstvu, zajedno sa NLB Bankom je plasirala specijalnu ponudu stambenih kredita i odluku 650 mladih ljudi da reše svoje stambeno pitanje do sada podržala poklonima za useljenje, odnosno novčanom stimulacijom u ukupnom iznosu od gotovo 20 miliona dinara.

 

 

Related Posts