Ivana Soković: Dunav osiguranje i dalje lider sa tržišnim učešćem 26,3%

by Vesna Lapčić

„Dunav osiguranja“ je u prvih devet meseci ove godine zadržala lidersku poziciju na tržištu sa učešćem od 26,3% u ukupnoj bruto premiji, rekla je Ivana Soković, predsednica IO Dunav osiguranja, na 6. Srpskim danima osiguranja.

„U prvih devet meseci ostvarila je bruto premiju od 26 milijardi dinara, što predstavlja rast od oko 11% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći rast bruto premije neživotnih osiguranja ostvaren je kod ostalih osiguranja imovine, u koje spada osiguranje useva i plodova, u osiguranju motornih vozila, u okviru koga je najviše povećano auto-kasko osiguranje, i u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, gde je najveći porast ostvaren kod kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. ‒ Ipak, u osiguranjima koja su donela najveći porast premije i štete su dostigle najveći rast. Likvidirane štete u prvih devet meseci ove godine premašile su 12 milijardi dinara, što je za 29% više nego u istom periodu 2021. godine. U neživotnim osiguranjima štete su veće za 32%, a u životnim osiguranjima 18%. Uprkos tome, Kompanija „Dunav osiguranje“ pokazala je zavidnu efikasnost u rešavanju odštetnih zahteva i likvidaciji šteta“, naglasila je Ivana Soković i dodala da je to jedini pravi način da se opravda poverenje osiguranika čiji je „Dunav“ važan oslonac u teškim trenucima.

Finansijski pokazatelji nedvosmisleno ukazuju na spremnost „Dunava“ da odgovori na globalne izazove i da se prilagodi zahtevima tržišta na kome posluje, saopštili su u kompaniji. Kompanija je i u 2021. godini jedino osiguravajuće društvo koje se nalazi među prvih deset na listi TOP 100 osiguravača jugoistočne Evrope po bruto fakturisanoj premiji.

Related Posts