Investicioni program „Oporavak i razvoj“ – 90 miliona evra za privredu

by Vesna Lapčić

U okviru Investicionog programa „Oporavak i razvoj“ koje sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, obezbeđena su sredstva iz kreditne linije Evropske investicione banke u iznosu do 90.000.000,00 evra, u skladu sa Finansijskim ugovorom COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije,, kao i iz sredstava Fonda u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

Krediti koji se finansiraju iz sredstava EIB moraju da budu u skladu sa Finansijskim ugovorom.

Pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima.

Pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu imaju privredni subjekti koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od delatnosti sa Liste delatnosti u okviru Investicionog programa „Oporavak i razvoj”.

Privredni subjekti imaju pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu za sledeće namene:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti, ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu, osim kupovine zemljišta;
  • kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1;
  • kupovinu računarske opreme;
  • nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).

Sredstva opredeljena Programom ne mogu se koristiti za:

  • kupovinu ili izgradnju objekata i opreme radi prodaje ili rentiranja;
  • kupovinu poslovnog prostora namenjenog za obavljanje administrativnih poslova (kancelarijski prostor);
  • kupovinu drugih preduzeća, osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme.
  • Troškovi poreza na dodatu vrednost i carina, koji spadaju u opravdane troškove, takođe ne mogu biti finansirani sredstvima Programa, već iz sopstvenog učešća.

Sredstva po Programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre podnošenja zahteva za kreditnim sredstvima od strane privrednog subjekta u skladu sa Programom.

Krediti po Programu odobravaju se u skladu sa uslovima definisanim Programom. Za sve uslove koji nisu definisani Programom, primenjuju se odredbe programa Fonda.

Krediti po Programu odobravaće se pod sledećim uslovima:

maksimalan iznos kredita: 290.000.000,00 dinara;
minimalni iznos kredita: 1.000.000,00 dinara.
Visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75% opravdanih troškova iz predračunske vrednosti investicionog ulaganja.

rok otplate kredita:
12 godina u okviru koga je grejs period do dve godine;
šest godina u okviru koga je grejs period do jedne godine;
U slučaju prevremene otplate kredita ne obračunava se naknada.

kamatna stopa:
ukoliko je rok otplate 12 godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 1,5% godišnje za sva sredstva obezbeđenja;
ukoliko je rok otplate šest godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 0,9% godišnje za sva sredstva obezbeđenja.
način otplate kredita:
mesečni anuiteti.
U grejs periodu se interkalarna kamata obračunava i plaća mesečno.

U slučaju da tokom realizacije Programa, usled promene na tržištu, EIB odredi višu kamatnu stopu po kojoj se zadužuje Republika Srbija tako da ona bude viša od kamatnih stopa određenih Programom prema privrednim subjektima, Fond će kamatne stope određene Programom korigovati za tu razliku.

 

Related Posts