Intesa Saopaolo ostvarila solidnu profitabilnost

by Vesna Lapčić

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupe u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je rezultate Grupe i konsolidovane rezultate na dan 31. decembar 2022.

Rezultati za 2022. godinu potvrđuju sposobnost grupe Intesa Sanpaolo da zahvaljujući dobro diversifikovanom i otpornom poslovnom modelu generiše solidnu profitabilnost i kreira vrednost za sve zainteresovane strane, čak i u kompleksnim kontekstima, sa neto prihodom, predvođenim neto prihodom od kamata – od 5,5 milijardi evra, kada se izuzme proces smanjenja rizika vezano za izloženost ka Rusiji/Ukrajini. U drugoj polovini 2022. godine, izloženost ka Rusiji smanjena je za 68% (oko 2,5 milijardi evra) na ispod 0.3% ukupnih kredita Grupe.

Generisanje vrednosti za sve zainteresovane strane takođe počiva na snažnoj posvećenosti grupe Intesa Sanpaolo ESG kriterijumima. U 2022. godini, ovo se, između ostalog, manifestovalo i kroz jednokratnu podršku u iznosu od oko 80 miliona evra za zaposlene Grupe, ne uključujući rukovodioce, sa ciljem ublažavanja uticaja inflacije, kao i kroz nekoliko humanitarnih inicijativa za podršku zaposlenima Pravex banke, članice Grupe, i stanovništvu Ukrajine.

 • Neto prihod 5.499 miliona evra u 2022. godini, ne računajući rezervisanja za kreditne gubitke/otpise u iznosu od 1,4 milijarde evra za izloženost ka Rusiji i Ukrajini (rast od 31,4% u odnosu na 4.185 miliona evra u 2021.). Navedeni neto prihod od 4,354 miliona evra (rast od 4% u odnosu na 2021.)
 • Bruto prihod veći za 11,5% u odnosu na 2021.
 • Operativna marža veća za 7,4% u odnosu na 2021.
 • Operativni prihod veći za 3,3% u odnosu na 2021.
 • Operativni troškovi manji za 0,4% u odnosu na 2021.
 • Poboljšanje trenda kvaliteta kreditnog portfolija
 • Smanjenje problematičnih kredita (NPL):
 • Smanjenje bruto problematičnih kredita od oko 54 milijarde evra u odnosu na najviši iznos zabeležen u septembru 2015. godine.
 • Stanje problematičnih kredita opalo je za 30,2% bruto i 22,3% neto u odnosu na kraj 2021. godine.
 • Udeo problematičnih u ukupnim kreditima iznosio je 2,3% bruto i 1,2% neto, i 1,9% i 1% prema EBA metodologiji
 • Trošak rizika u 2022. godini od 70 baznih poena (u odnosu na 59 baznih poena u 2021.), 30 baznih poena kada se izuzmu dodatna rezervisanja za izloženost ka Rusiji i Ukrajini, za smanjenje izloženosti i rizika, netirano delimičnim oslobađanjem generičkih rezervisanja odvojenih 2020. godine za potencijalne buduće uticaje Covid-19 (sa 25 baznih poena 2021. godine uz izuzeće rezervisanja za ubrzanje razduživanja problematičnih kredita)

Solidna kapitalna pozicija, daleko iznad regulatornih zahteva:

 • Pokazatelj adekvatnosti kapitala CET1 na dan 31. decembar 2022. godine, nakon izuzimanja iz kapitala 1,4 milijarde evra među-dividendi za 2022. već plaćenih u novembru 2022. godine, 1,6 milijardi predloženih preostalih dividendi za 2022. godinu, i otkupa udela od 3,4 milijarde evra:
 • 13,8% „phased-in“
 • 13,5% „fully loaded“ ne uzimajući u obzir pozitivni uticaj od oko 125 baznih poena na osnovu apsorpcije odloženih poreskih sredstava (dta), od čega je oko 30 baznih poena više od cilja poslovnog plana za period 2022-2025.

 

Related Posts