Fortenova grupa objavila svoj prvi Izveštaj o održivosti

by Vesna Lapčić

Fortenova grupa je pripremila i na svojim internet stranicama (https://fortenova.hr/odrzivost/ ) objavila Izveštaj o održivosti za 2021. Reč je o prvom takvom Izveštaju Fortenova grupe kojim je kompanija utvrdila ekološke, društvene i upravljačke (Environmental, Social and Governance – ESG) ciljeve održivosti, koji su pripremljeni u skladu s GRI standardima – smernicama za izveštavanje o održivosti, koje je osmislila Inicijativa za globalno izveštavanje (engl. Global Reporting Initiative, GRI).

Izveštaj daje iscrpan i sveobuhvatan pregled celokupnog operativnog poslovanja Grupe u 2021. te, ujedno, pruža uvid u strategiju i ključne vrednosti, kao i teme iz područja održivosti koje su značajne za Fortenova grupu i njene deoničare, odnosno u kojima Grupa ima najveći uticaj.

Reč je sedam ključnih tema koje polaze od cilja ugradnje održivosti kao relevantnog kriterijuma u ​​donošenju odluka unutar Grupe preko smanjenja emisije gasova staklene bašte, upravljanja otpadom u čitavom lancu, od proizvodnje hrane do pakovanja, poboljšanja kvaliteta života kroz kvalitet hrane, smanjenje uticaja koji Grupa i operativne kompanije imaju na zemljište i vodu, uticaj na poboljšanje životnog standarda u zajednicama u kojima posluje nastavljajući da podstiče raznolikost i inkluziju na svim nivoima.

U Izveštaju se može pronaći čitav niz podataka u vezi sa pomenutim temama i to iz 45 kompanija Grupe koja imaju značajne operativne aktivnosti i aktivno zapošljavaju. Istovremeno, u Izveštaj za 2021. su uključene i odabrane inicijative koje su pokrenute početkom 2022., kako bi prikazale aktuelno stanje najrelevantnijih tema za Grupu.

Takođe, budući da neke od svakodnevnih aktivnosti operativnih kompanija obuhvaćenih Izveštajem uključuju i aktivnosti navedene u prva dva cilja Taksonomije EU-a – ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje klimatskim promenama, Fortenova grupa je, kako bi delovala u skladu s regulatornim obavezama za 2022., kao prvi korak objavila procenu prihvatljivosti za 2021.

Naime, Uredba o taksonomiji je ključni dokument EU za postizanje klimatskih ciljeva, a predstavlja sistem klasifikacije kojim se utvrđuje lista ekološko održivih privrednih aktivnosti i usaglašavaju kriterijumi za utvrđivanje ekološke održivosti privredne delatnosti.

„Sve što smo radili u proteklih nekoliko godina, a posebno 2021., deo je aktivnosti koje su unapredile našu društvenu i korporativnu odgovornost, a takođe pozitivno utiču na ekonomski razvoj u zajednicama u kojima poslujemo. Ovaj Izveštaj pokazuje da ne samo da blagovremeno prihvatamo odgovornosti  koje proizlaze iz Zelenog plana EU-a, već i da smo tokom 2021. postavili organizacione temelje, kao i temelje koji se odnose na aktivnosti potrebne kako bi se održivost integrisala u naš interni sistem upravljanja i postala deo dugoročne strategije Grupe. Ovim smo odgovornost ne samo prema sebi, nego i prema svojim potrošačima, partnerima, dobavljačima, životnoj sredini i društvu u celini – podigli na još viši nivo“ – prokomentarisao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe povodom objave prvog Izveštaja o održivosti Fortenova grupe.

Prema oceni stručne komisije Hrvatskog poslovnog saveta za održivi razvoj, Izveštaj Fortenova grupe za 2021. u skladu je s osnovnim nivoom izveštavanja prema GRI-ju te u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske u području izveštavanja o održivosti.

„Kao Komisija ističemo da je Fortenova grupa, kao najveća regionalna kompanija, pripremila sveobuhvatan i iscrpan izveštaj s mnoštvom korisnih informacija koje nam daju kompletan pregled njihovog celokupnog operativnog poslovanja. Iako ima delova izveštaja koji bi se mogli unaprediti, generalno imajući u vidu da je ovo prvi takav izveštaj Grupe, smatramo da je vrlo dobro usklađen sa zahtevima GRI-ja. Po našemu mišljenju ovo jedan od najkompletnijih izveštaja objavljenih u Hrvatskoj poslednjih godina i verovatno jedan od najboljih izveštaja o održivosti u regiji. Pohvaljujemo Fortenova grupu za ovo dostignuće i radujemo se njihovom budućem radu na održivim praksama i razvoju samog postupka izveštavanja“ – naveo je HR PSOR u svojoj oceni prvog Izveštaja o održivosti Fortenova grupe.

Related Posts