ESG standardi jedna od ključnih tema Kopaonik biznis foruma

by Vesna Lapčić

ESG (Environmental, social, and governance) faktori postali su ključni za poslovanje domaćih i regionalnih kompanija, a njihov značaj će nastaviti da raste i u ovoj godini. Očekuje se da će kompanije koje uspešno integrišu ESG faktore u svoje strategije imati bolje finansijske performanse, veću reputaciju i dugoročnu održivost, što će ih činiti konkurentnijim na tržištu. Iz tog razloga, tokom ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma, naročita pažnja biće posvećena ESG praksama i kriterijumima koje kompanije uzimaju u obzir pri upravljanju svojim biznisima.

 U tom duhu specijalni gost na Forumu biće Džefri Saks, profesor sa Kolumbija univerziteta, svetski priznati ekspert iz oblasti održivog razvoja. Pored toga, ESG prakse biće tema i dva panela. U okviru prvog panela, o uticaju ove oblasti na razvoj biznisa govoriće kako predstavnici domaćih kompanija, tako i gosti iz regiona – Dejan Turk, CEO A1,   POKOS Gergely iz OTP banke Mađarske, Kostovska Katerina u ime Tikveš Vinarije i VUKOVIĆ Darko, CFO, Elixir Grupa. Panel će voditi Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative Digitalna Srbija. Na drugom panelu koji će se održati drugog dana Foruma, biće pokrenuta diskusija na temu uticaja aktivizma na promovisanje ESG koncepata.

Većina kompanija sve više pažnje posvećuje implementaciji ESG strategija kako bi odgovorile na globalne izazove i rastuće zahteve društva i tržišta. Na ovaj način, ova oblast postaje ne samo poslovna strategija, već i pokretačka snaga za društvene inovacije i pozitivne promene. Pored ovih praksi, na izgled novog globalnog konteksta utiču i inovacije u oblasti obrazovanja, zdravstva, sporta, regionalne privredne saradnje, aktivnosti mladih preduzetnika, e-mobilnost, ekonomske migracije i druge. Ove teme biće upravo fokus diskusija 31. po redu Kopaonik biznis foruma koji se ove godine održava od 3. do 6. marta. Na Forumu će učestvovati više od 200 govornika iz akademske zajednice, politike, poslovnog menadžmenta, međunarodnog finansijskog sektora, diplomatije.

Turbulentna ekonomska i društvena dešavanja koja su obeležila period iza nas, već neko vreme proizvode posledice koje utiču na stanje na tržištu i aktivnosti kompanija. Kao i u drugim okolnostima i ove godine će srpski Davos biti mesto na kome će se voditi konstruktivne diskusije između relevantnih aktera i poslati poruke i predlozi za unapređenje poslovanja kompanija ali i ukupnog stanja privrede.

Related Posts