Dunav osiguranje ostvarilo rast premije u poljoprivredi 16 odsto

by Vesna Lapčić

Dunav osiguranje je ostvario rast premije u osiguranju poljoprivrede 16 odsto, rekla je članica Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, Dragica Janković, na edukativnoj radionici koja je održana na Palilulskoj pijaci u organizaciju te kompanije i  Udruženja novinara za poljoprivredu „Agropress“.

Ona je pojasnila da rast premije nije posledica povećanja rasta cena osiguranja, već posledica povećanja broja polisa. „Ovu godinu obeležio je i velik broj šteta u poljoprivredi. ‘Dunav’ je imao oko 6.500 zahteva za naknadu šteta u poljoprivredi i isplatio je oko 1,2 milijarde dinara“, navela je Janković. Pojašnjava da razlika između naplaćene premije i isplaćenih šteta nije dovoljna da pokrije troškove osiguranja koji su u poljoprivredi visoki.

Prema rečima Dragice Janković, procena „Dunava“ je da će ove godine „kombinovani racio“ biti preko 120 odsto, što znači da će isplate za štete i troškove biti veće za 20 odsto od premije koju je „Dunav osiguranje“ naplatilo.

Govoreći o naporima da se osiguranje poljoprivredne proizvodnje učini prihvatljivijim za osiguranike, kao i o značaju edukacije poljoprivrednika, Janković je istakla nekoliko bitnih aktivnosti:

„Prošle godine je pri Udruženju osiguravača osnovana Komisija za poljoprivredu u kojoj stručnjaci analiziraju i daju predloge i inicijative, kako društvima za osiguranje tako i Ministarstvu poljoprivrede. Ova saradnja dala je dobre rezultate. Potom, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva povećalo je subvencije u pet okruga, na 70 odsto, što je rezultiralo porastom broja polisa osiguranja u „Dunavu“. Društva za osiguranje izdvajaju 10 odsto od premije registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za preventivu. U Kompaniji ‘Dunav’ posebnu pažnju posvećujemo edukaciji poljoprivrednika kada je reč osiguranju. Ove godine nismo mogli da održavamo uobičajene edukativne radionice, ali smo posećivali i održavali kontakte i susrete s poljoprivrednim proizvođačima i osiguranicima širom Srbije i Republike Srpske. Naši domaćini bili su povrtari, vinari i vinogradari, voćari i stočari.

Kada društva za osiguranje budu imala bolji rezultat u osiguranju, to će značiti i bolje uslove za poljoprivrednike koji žele da se osiguraju, jer će nadoknadu za štetu dobijati od društva za osiguranje, a država neće morati da izdvaja sredstva iz budžeta da nadoknadi štetu poljoprivredniku“, zaključila je Dragica Janković, član IO „Dunav osiguranja“.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Senad Mahmutović, istakao je da su svi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, ili su za nju vezani, svesni velike neizvesnosti na koje čovek ne može da utiče. Istakao je da je osiguranje jedan od načina da se rizik od štete umanji i svede na minimum, a nadoknadi kroz osiguranje koje poljoprivrednici mogu da sklapaju s osiguravajućim kućama. Podsetio je da Ministarstvo godinama izdvaja značajna finansijska sredstva za podršku poljoprivrednicima za subvenciju, što su prepoznale i lokalne samouprave.

„To je jedina mera ovog ministarstva za koju poljoprivrednik može da ostvari pravo iz republičkog i lokalnog budžeta. U nekim okruzima koji su procenjeni kao rizični, Ministarstvo nadoknađuje 70 odsto troškova premije, a neke lokalne samouprave još 10 i 20 odsto, što je skoro u celosti trošak vraćen poljoprivrednicima“, rekao je Mahmutović.

Napominje da iz godine u godinu svaki zahtev koji je pravno ispravan ministarstvo isplaćuje, te da je u ovoj godini bilo oko 30.000 zahteva. Od toga 27.000 zahteva u poljoprivrednoj proizvodnji i oko 1.100 zahteva za osiguranje životinja, vrednosti oko 1,25 milijardi dinara, dodao je Mahmutović.

Zahvalio je osiguravajućim kućama koje, kako je rekao, nastoje da dopru do svakog poljoprivrednika i ponude mogućnost da zaštite svoja dobra.

Mladen Minić iz sela Sekurič, koji ima farmu ovaca od 200 grla, u protekle dve-tri godine pretrpeo je uginuće nekoliko grla, pa je tim povodom istakao da sa „Dunavom“ ima dobra iskustva u osiguranju, dobru i brzu isplatu.

„Važno je da celo stado bude osigurano i zaštićeno“, kaže Minić, koji je i predsednik Udruženja mladih poljoprivrednika Srbije. Apelovao je na mlade poljoprivrednike da osiguraju svoju proizvodnju. Osiguranje u poljoprivredi je subvencionisano i od strane Ministarstva, pa su i troškovi osiguranja manji, dodao je Minić.

Proces edukacije nije brz, ali je svaki novi registrovani osiguranik uspeh, što Kompaniji „Dunav osiguranje“ daje podstrek da zajedničkim nastupom i sinergijom sa svim učesnicima na tržištu podiže svest poljoprivrednih proizvođača o značaju osiguranja.

 

Related Posts