Kompanija „Dunav osiguranje“ je za poljoprivrednike kreirala novo osiguranje na srpskom tržištu – osiguranje od nedostataka vlažnosti zemljišta (suše). Reč je o jedinstvenoj osiguravajućoj usluzi, koja se bazira na utvrđivanju naknade štete primenom indeksa nedostatka vlažnosti zemljišta, čime se osiguranicima omogućava transparentnost, brža isplata i jednostavna merljivost.

Osiguranje od suše namenjeno je poljoprivrednicima na teritoriji Vojvodine, pravnim i fizičkim licima koja uzgajaju kukuruz, soju ili šećernu repu. Polisom za osiguranje od nedostataka vlažnosti zemljišta (suše) te kulture biće osigurane u periodu od 15. juna do 14. avgusta. Maksimalan iznos sume osiguranja je 1.000 evra po hektaru za poljoprivredna dobra pod kukuruzom i sojom, odnosno 2.000 evra po hektaru za šećernu repu.

„Pandemija koronavirusa nesumnjivo će imati velik uticaj na poljoprivredu i privredu Srbije, te je zato sada još važnije da razmišljamo kako da smanjimo uticaj drugih rizika. Suša je jedan od velikih rizika i predstavlja ozbiljan problem za poljoprivrednu proizvodnju jer uzrokuje oko 70% šteta na usevima i očekuje se da, usled klimatskih promena, njene posledice budu sve ozbiljnije. Sa željom da stimulišemo razvoj poljoprivrede i pomognemo poljoprivrednicima da sačuvaju izvore prihoda, kreirali smo ovu uslugu, koja će na pravi način i kvalitetno odgovoriti potrebama poljoprivrednih proizvođača“, rekao je Miodrag Mladenović, koordinator za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u Kompaniji „Dunav osiguranje“.

Poljoprivrednici koji tokom ove letnje sezone žele da zaštite useve od nedostatka vlažnosti zemljišta mogu to učiniti najkasnije do 1. juna.

Postoje dva modela ugovaranja ove vrste osiguranja: 1) sa maksimalnom isplatom do 24% i 2) s maksimalnom isplatom do 40% od osigurane sume. Ova vrsta osiguranja ne zahteva pregled predmeta osiguranja, jer je proces digitalizovan.

Podaci o vlažnosti zemljišta, koji će biti korišćeni kao jedini i isključiv uslov za utvrđivanje naknade, biće beleženi u dve faze – od 15. juna do 14. jula i od 15. jula do 14. avgusta, na osnovu patentirane metodologije društva „VanderSat BV Holandija“.

Nova usluga Kompanije „Dunav“ rezultat je saradnje s renomiranim svetskim reosiguravačem „Swiss Re“ i društvom „VanderSat BV Holandija“, globalnim pružaocem usluga u oblasti satelitskog prikupljanja komercijalnih podataka putem mikrotalasnih zapažanja, uključujući vlažnost zemljišta, temperaturu i vegetaciju.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti besplatnim pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286, putem i-mejla kontaktcentar@dunav.com ili na sajtu www.dunav.com.

Antrfile:

                                              Pristupačna premija i subvencije Ministarstva

Za osiguranje poljoprivrednog dobra pod zasadom kukuruza, na površini od 22,5 ha, na kome je očekivani prinos 7 tona/ha, po ceni 18 din/kg, suma osiguranja iznosi 2.835.000 dinara.

Od izabranog modela ugovaranja osiguranja zavisiće i visina premije.

  • ukoliko je limit pokrića 24% od sume osiguranja, visina premije je 76.948,95 dinara;
  • za limit pokrića 40% od sume osiguranja, premija iznosi 116.986,25 dinara;

Visina premije je, u zavisnosti od regiona, dodatno subvencionisana od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Related Posts