Unija poslodavaca predložila Paket 5+3 mere za revitalizaciju privrede

by Vesna Lapčić

Unija poslodavaca Srbije uputila je Vladi Srbije predlog paketa 5+3 mere za revitalizaciju privrede i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju.

Paket od pet mera predložen je predsednici  Vlade Ani Brnabić, dok je set predloga za izmenu Zakona o radu poslat na adresu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića.

Pozdravljajući dosadašnje mere Vlade za podršku privredi, Unija poslodavaca predlaže, između ostalog:

  • smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10%
  • plaćanje PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. januara 2021.
  • ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezovanih troškova naknada prevoza za dolazak i odlazak zaposlenih sa radnog mesta
  • smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30%, kao što su naprimer nadoknade za isticanje firme
  • odlaganje plaćanja novouvedene eko takse do 1. aprila 2021. godine

Uz navedeni paket, Unija smatra veoma bitnim i da javni sektor blagovremeno ispunjava sve dospele novčane obaveze iz ugovora i komercijalnih transakcija sa privatnim sektorom.

„Dosadašnje mere Vlade Srbije predstavljale su veliku pomoć privredi Srbije, tu pre svega mislim na isplatu minimalne zarade i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za januar 2021. godine. Međutim, te mere nisu dovoljne za dubinu krize u kojoj se ceo svet, pa i naša zemlja nalazi. Što pre to razumemo i što ranije primenimo nove mere, to će posledice biti manje. A posledice samo u prvom koraku prete preduzećima, jer ukoliko padnu prometi smanjiće se i uplate u budžet, dok bi nova otpuštanja dodatno opteretila socijalni deo budžeta“, kaže Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca.

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeni su sledeći predlozi:

  1. Zaposlenima omogućiti korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora i nakon 30. juna tekuće godine, kao i da ukoliko se isti koristi iz delova ne postoji ograničenje da prvi deo ne sme biti kraći od 2 nedelje;
  2. Da naknada zarade zbog privremene sprečenosti na rad u trajanju od 30 dana ide o trošku Fonda za zdravstvo RS, a ne o trošku poslodavca;
  3. Da se pojednostavi procedura davanja saglasnosti nadležnog ministra u slučaju da poslodavac ima, usled prekida rada ili smanjenog obima posla, potrebu da uputi zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade od 60%

Unija poslodavaca naglašava da je do sada nailazila na visoko razumevanje Vlade Srbije i ovoga puta takođe očekuje u najkraćem roku organizaciju sastanka, na kome bi se zajednički tražilo rešenje koje je najbolje za sve.

Related Posts