Tržište kapitala značajno za razvoj ekonomije

by Vesna Lapčić

Dobro je što tržište kapitala prepoznato kao strateški interes za razvoj ekonomije u Srbiji, pa je donošenje novih Zakona koji regulišu ovu oblast važan korak u pravcu njegovog razvoja, rečeno je na okruglom stolu „Aktuelna pitanja tržišta kapitala u Srbiji“, koji je održana 29. oktobra 2019. godine, na Univerzitetu Singidunum.

Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, govorio je o upravo usvojenim zakonima: Zakonu o alternativnim investicionim fondovima i Zakonu o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, kao i o drugim aktualnim pitanjima razvoja tržišta kapitala. O aktuelnim dešavanjima na tržištu i planovima za njegov razvoj govorio je Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, dok je Vladimir Pavlović, direktor WM Equity partners govorio o stanju u oblasti finansiranja kapitalom u Srbiji.

O prognozama kretanja u svetskoj ekonomiji u 2020. godini i njihovom uticaju na Srbiju, sa predviđanjima kretanja kamatnih stopa, kurseva valuta, cena berzanskih roba i svega što utiče na poslovanje preduzeća i učesnika na finansijskom tržištu u Srbiji, govorio je Danilo Mrvaljević, direktor trezora i ALM Banka Intesa.

U okviru okruglog stola u delu posvećenom razvoju novih finansijskih instrumenata na finansijskom tržištu, Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX-a, održao je prezentaciju: „Uvođenje finansijskih derivata na tržište električne energije u Srbiji“.

U ime Univerziteta Singidunum učesnicima okruglog stola obratili su se dekanka Poslovnog fakulteta prof. dr Goranka Knežević i prof. dr Lidija Barjaktarović ispred naučnog, programskog i organizacionog odbora konferencije FINIZ. Moderator okruglog stola bio je prof. dr Zoran Jeremić.

Related Posts