Traži se „pametno“ izveštavanje

by Vesna Lapčić

Na konferenciji FINIZ, koja se održala 6. decembra na Univerzitetu Singidunum, razmatrane su brojne aktuelne teme iz oblasti finansija, a glavna tema je bila „Digitalizacija i smart finansijsko izveštavanje“.

Održavanje konferencije FINIZ pokazuje da Univerzitet Singidunum, praktično sprovodi ključnu incijativu Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja u Republici Srbiji, kojom potvrđuje da je saradnja akademske zajednice i privrede vrlo važna za dalji napredak društva, rekla je prof. dr Lidija Barjaktarović na otvaranju ovofodišnjeg FINIZ-a,

„Broj prijatelja konferencije FINIZ se kontinuirano povećava, i trenutno broji 137 renomiranih kompanija, udruženja, medijskih kuća i referentnih državnih institucija, uključujući i partnera koji je omogućio da ove godine zbornici radova budu dostupni u digitalnom formatu – Novo Nordisk Srbija“, rekla je ona i dodala:

„Zahvaljujem se kompaniji što je učestvovala u predstavljanju projekta “Računaj na podršku” i upoznala stručnu javnost kako izgleda smart finansijsko izveštavanje u Novo Nordisku. Projekat “Računaj na podršku” je u funkciji podizanja svesti o značaju kvalitetnijeg finansijskog i nefinansijskog izveštavanja. Ovo je deo Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u refomi korporativnog finansijskog izveštavanja kojim upravlja Svetska banka, čiji je korisnik Ministarstvo finansija Republike Srbijem, a donator je Vlada Švajcarske konfederacije. Nosioci Projekta su: PwC Srbija, Univerzitet Singidunum Beograd, PwC Mađarska, i AARC Ltd“.

Naslovna tema konferencije je izabrana jer živimo u okruženju u kojem se podaci kreću brže od misli. Smart finansijsko izveštavanje zahteva od profesionalaca u korporacijama poznavanje digitalne tehnologije (cloud računovodstvo, mobilne tehnologije, napredne analitike (big data), društvenih mreža, Internet of Things, poslovne inteligencije kao podrške finansijskom odlučivanju, blockchain i 3D štampe)  i aktuelne regulative (računovodstvene, poreske, korporativne, e-poslovanja, itd.). U privrednom subjektu smart finansijsko izveštavanje nadograđuje tradicionalno računovodstvo, jer pored računovodstvenog izveštavanja pruža mogućnosti poslovnog savetovanja, odnosno holističkog razumevanja biznisa. Revizorske firme svoje procese, načela poslovanja, etičke principe i profesionalnu regulativu unapređuju smart platformama koje koriste u reviziji finansijskih izveštaja, tokom pregleda finansijskih informacija i drugih angažovanja na osnovu kojih pružaju uveravanje i kod drugih usluga srodnih reviziji. Smart procesi u revizorskim firmama su povećali profesionalni sud, iskustvo, skepticizam, primenom novih digitalnih tehnologija, nauke o podacima i bazama podataka i sofisticiranim analizama.

Od prve godine održavanja FINIZ-a, Udruženje internih revizora Srbije organizuje kontinuiranu edukaciju u okviru konferencije. Potom, su se pridružili procenitelji, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije i WMG Advisory. I od ove godine, u kontinuiranoj edukaciji učestvuje i Udruženje sertifikovanih istražitelja prevara Srbije koji je ogranak međunarodne Asocijacije sertifikovanih istražitelja prevara. Sertifikovani finansijski forenzičari održali su veoma interesantno predavanje „Finansijska i digitalna forenzika“ tokom kojeg je ukazano na brojne prevare koje se danas dešavaju u digitalnom prostoru.

Marija Radovanović, sekretar Udruženja je rekla da finanskijska forenzika podrazumeva širok spektar znanja te da se za sertifikat polaže test, ali i da je potrebno iskustvo u borbi protiv prevara. Osim toga, potrebno je i kontinuirano učenje kroz sticanje novih znanja i veština.

Sanja Kekić, ISAC, takođe članica Udruženja, podsetila je da digitalna forenzika datira iz 70-tih godina XX veka, a da se danas nalazi u zlatnom dobu. U međuvremenu su definisani standardi digitalne forenzike i zaštite od prevara i kriminalnih radnji koje se dešavaju kroz informatičke sisteme.

Ona je takođe iznela jedan od prvih primera (koji datira iz 80-tih godina XX veka) kako je digitalna forenzika otkrila prevaru u jednoj američkoj agneciji pri vojsci SAD. Naime, računovođe su primetile da im u svakom izveštaju fali nekih 0,75 centri, mesecima zatim godinama. Angažovali su stručnjaka koji je bio po profesiji astronaut što znači da je tehnički veoma potkovan. On je naivno krenuo da se bavi sa tih 0,75 centi, međutim, ubrzo je otkriveno da je grupa mladih hakera iz Nemačke upala u sistem. Vrlo brzo se utvrdilo da agencija pri  američkoj vojsci nije jedina napadnuta i da su mladi hakeri „probili“ mnoge sisteme i prikupljali informacije koje su posle prodavali KGB-u, ruskoj tajnoj službi.

Zainteresovanoj javnosti je omogućeno da elektronskim putem nominuje teme za okrugle stolove i buduće konferencije. S tim u vezi je proisteklo da se FINIZ organizuje na drugačiji način, s manjim brojem paralelnih sesija i novim temama, kao što su: marketing i menadžment, upravljanje ljudskim resursima i cirkularna ekonomija.

Ostvarane je i saradnja sa CFA društvo Srbija, u domenu CFA Research Challenge, koji je namenjen studentima završnih godina studija Poslovnog fakulteta u Beogradu.

Related Posts