ProCredit banci u Srbiji potvrđen rejting BBB-

by Vesna Lapčić

ProCredit banku karakteriše najviši mogući investicioni rejting u Srbiji, koji je i ove godine verifikovan od strane „Fitch Ratings“, jedne od najvećih svetskih rejting agencija. Time je potvrđeno da je poslovanje ProCredit banke stabilno, a da su analizirani rizici na niskom nivou, saopštili su iz ove banke.

Investicioni rejting ProCredit banke u Srbiji ocenjen sa BBB-, najvišom ocenom koju Fitch Ratings daje kompanijama u našoj zemlji. Na odličan dugogodišnji rejting ProCredit banke uticalo je više faktora. Osim visoke kapitalizovanosti i jake likvidnosti, u ProCredit banci je potvrđena izražena stručnost u kreditiranju malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede. Dodatno, istaknuta je adekvatna procena poslovnih rizika što se sve zajedno pozitivno odražava na kvalitet aktive banke, koji je iznad proseka u bankarskom sektoru. Najvišem rejtingu u Srbiji je svakako doprinela i jaka podrška koju banka dobija od ProCredit Holdinga iz Frankfurta, svog jedinog akcionara.

  • Od početka poslovanja u Srbiji, ProCredit banka je zauzela jasan pravac koji podrazumeva odgovarajuću procenu rizika, naročito u segmentu kreditiranja. Nikada se nismo vodili profitom kao glavnom smernicom u poslovanju, već je fokus bio na sigurnosti i dugoročnosti poslovnog modela. Osim agencije Fitch Rating, drago nam je da su i klijenti prepoznali visok kvalitet našeg poslovanja, te da ProCredit banku, naročito u segmentu štednje, prepoznaju kao banku prvog izbora – istakao je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

Potvrda sigurnosti i stabilnost poslovnog modela ProCredit banke građanima svakako može poslužiti kao jedan od kriterijuma pri odabiru banke, a njihovim postojećim klijentima kao garancija da su napravili dobar izbor.

 

DA LI TREBA TUŽITI BANKU?

 

 

 

 

Related Posts