U svakoj, a naročito u aktuelnoj situaciji, štednja predstavlja doprinos finansijskoj sigurnosti za nas i naše najbliže. Erste Banka je pripremila novu, specijalnu ponudu štednje u evrima za fizička lica, oročene na 20 meseci. Nominalna kamatna stopa jedinstvena je za sve klijente koji se odluče za ovu vrstu štednje, bez obzira na to da li su svoja primanja preneli u Erste Banku ili ne, a kreće se do 1,8% u zavisnosti od iznosa uloga.

„U Erste Banci je broj oročenih depozita u prvoj polovini ove godine približan onom iz istog perioda prošle godine, što ukazuje na to da klijenti i u neizvesnoj situaciji prepoznaju značaj štednje. Štednja je uvek dobra odluka, a kao vid ostvarivanja finansijske sigurnosti posebno može biti važna u kriznom periodu, bilo da je njen cilj stvaranje fonda za nešto što nam je bitno ili jednostavno čuvanje i uvećanje vrednosti onog što imamo. Iz tog razloga smo pripremili specijalnu ponudu za postojeće i potencijalne klijente, po konkurentnim uslovima“, ističe Zorana Aleksić, direktorka Sektora prodaje za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike u Erste Banci.

Depoziti od 10.000 do 49.999 evra mogu se oročiti uz godišnju nominalnu kamatnu stopu od 1,1%, a za sredstva od 50.000 do 99.999 evra ona iznosi 1,5%. Za iznose jednake ili veće od 100.000 evra kamatna stopa je 1,8.

„Kao sigurna i stabilna finansijska institucija, Erste Banka iza sebe ima više od dva veka tradicije štednje u Austriji, odnosno više od 155 godina tradicije u Srbiji, kao naslednica Novosadske štedionice. Štednji pridajemo poseban značaj i kroz finansijsku edukaciju građana, a posebno kroz brigu o bezbednosti njihovih uloga i posvećenost da im budemo pouzdan partner i prava podrška u omogućavanju stabilne finansijske budućnosti“, dodaje Zorana Aleksić.

Uslovi u okviru ove ponude važe za nove uloge, a štednja se može ugovoriti u filijalama Erste Banke. Građanima je na raspolaganju poseban telefonski broj 021 4809 444, za zakazivanje sastanka i dodatne informacije u vezi sa ponudom.

Štednja koja je oročena onlajn, iznosi manji od 10.000 evra, kao i reoročena postojeća štednja ugovaraju se po redovnoj štednoj ponudi Banke.

Uslovi oročene devizne štednje u valuti EUR: minimalni iznos oročenja 10.000 EUR, rok oročenja 20 meseci. EKS (efektivna kamatna stopa) na godišnjem nivou 1,28%. Ponuda važi za oročenu deviznu štednju u valuti EUR sa ili bez prenosa zarade u Erste Bank Srbija. Poreska obaveza – 15% . Promotivni uslovi važe od 27.7. do 31.12.2020. godine.

Reprezentativni primer deviznog oročenja u valuti EUR, za iznos oročenog depozita od 50.000 EUR sa ili bez prenosa zarade u Erste Bank Srbija. Vrsta depozita: devizni oročeni depozit; Period oročenja 20 meseci; Za iznos depozita: 50.000 EUR; NKS (nominalna kamatna stopa)  1,50%, fiksno; EKS (efektivna kamatna stopa) na godišnjem nivou 1,28%. Kriterijum za indeksiranje depozita: nema kriterijuma za indeksiranje depozita. Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu: 51.066,44 EUR. Troškovi koji padaju na teret korisnika: nema dodatnih troškova osim poreske obaveze. Visina poreza na prihode od kapitala na oročenu štednju u valuti EUR iznosi 15% od iznosa ostvarene kamate, odnosnoza oročeni depozit od 50.000 EUR, porez iznosi 188,20 EUR. Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita u Republici Srbiji. Izračun vrednosti EKS je rađen na dan 27.7.2020. godine. Navedeni reprezentativni primer važi samo za konkretan slučajkada je iznos deviznog oročenja 50.000 EUR.

Related Posts