Erste Bank a.d. Novi Sad: Fokus na podršci privredi i građanima u aktuelnoj situaciji

by Vesna Lapčić

„Iako je prvi kvartal započeo sasvim solidno, uz očekivani dalji rast aktivnosti privrede i građana, aktuelna situacija izazvana pandemijom korona virusa prouzrokovala je poteškoće u proizvodnji i kretanju roba i usluga, a odrazila se i na likvidnost kompanija.

Naš fokus je od proglašenja pandemije usmeren pre svega na očuvanje zdravlja naših zaposlenih i klijenata, kao i na obezbeđivanje uslova da platni promet, plaćanja i priliv novca nesmetano funkcionišu. Na to nas obavezuje i naš status sistemske banke na tržištu Srbije, ali i tradicija i stabilnost jedne od najvećih bankarskih grupacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Intenzivna saradnja sa državnim institucijama doprinela je da ponuđeni paket pomoći privredi od strane Vlade Srbije, u koji smo se aktivno uključili, bude jedan od regionalno najznačajnijih u smislu odnosa prema očekivanom bruto društvenom proizvodu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

„Očekujemo da efekti aktuelne krize budu najvidljiviji u narednom periodu, kada ćemo preciznije znati i koliko su pogođene pojedine industrije. Ohrabrujuće je svakako to što pojedini sektori i makroekonomski pokazatelji nisu u velikoj meri pogođeni. Najbolji primer za to su infrastrukturni projekti, gde prema zvaničnim najavama vidimo kontinuiranu aktivnost, a s druge strane indikatori kao što je broj nezaposlenih nisu zabeležili veliki rast. Jedan od razloga za ovakav razvoj situacije su i pomenute stimulativne mere.

U predstojećem periodu, bićemo usmereni na pružanje podrške klijentima za očuvanje likvidnosti, kao i na to da mogu na bezbedan i neometan način da obavljaju najveći deo svojih bankarskih poslova, koristeći digitalne kanale“, zaključio je Slavko Carić.

  • Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 3,3% u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 86,48 milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 2,3% i iznose 80,83 milijardi dinara.
  • Krediti pravnim licima uvećani za 8,2% u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 85,69 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su uvećani za 24,0% i iznose 58,52 milijardi dinara.
  • Dobit od kamata viša za 11,4% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 1,92 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 30,7% i iznosi 0,46 milijardi dinara.
  • Neto dobit na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosi 0,79 milijardi dinara, što je za 25,4% bolji rezultat u odnosu na isti period 2019. godine.
  • Bilansna suma je uvećana za 11,1%, sa 231,45 milijardi dinara na kraju 2019. godine na 257,02 milijardi dinara na kraju prvog kvartala 2020. godine.
  • NPL racio na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosi 1,3%.

Rezultati Erste Grupe u prvom kvartalu 2020. godine: Visoka kapitalizacija, odlična likvidnost i kvalitet aktive obezbeđuju dobru polaznu tačku za suočavanje sa teškim ekonomskim okruženjem zbog pandemije virusa korona

Svi se suočavamo, kao pojedinci i porodice, ali i kao zemlje i regioni, zaposleni i privredna društva, sa aktuelnom globalnom krizom, koja sa sobom nosi izazove koje niko od nas nije mogao ni da zamisli pre samo nekoliko nedelja.

Ono što je u početku bila zdravstvena kriza pretvorilo se u ekonomsku krizu bez presedana, pošto su se neophodne mere izolacije negativno odrazile i na ponudu i na potražnju na tržištima širom sveta. Nemamo unapred razrađen plan kako da izađemo na kraj sa ovakvom situacijom, osim da se vodimo zdravim razumom. Nijedna zemlja, nijedan region, nijedan sektor nisu pošteđeni uticaja ove pandemije – ona zaista ugrožava sve nas.

Nikada nije dobar trenutak za ovakvu globalnu krizu. Međutim, zemlje Centralne i Istočne Evrope su uspešno odradile svoje makroekonomske zadatke prethodnih godina. Zahvaljujući tome, naš region CIE je u mnogo boljoj poziciji da se suoči sa ekonomskim posledicama krize prouzrokovane virusom korona nego što je bio tokom finansijske krize pre desetak godina.

Mi u Erste Grupi takođe smo u dobroj poziciji na početku ove krize. Mi smo finansijska grupa sa visokom kapitalizacijom i poslovnim modelom koji se pokazao kao ispravan, kao i izbalansiranim kreditnim portfolijom koji se može pohvaliti dobrim kvalitetom aktive. U pružanju pomoći klijentima da odgovore na ovu krizu, oslanjamo se na snažnu poziciju naših banaka u dinamičnom regionu Evrope, na konkurentsku prednost naše platforme digitalnog bankarstva ‘Džordž’, kao i na naše odlične rezerve likvidnosti.

Nema nikakve sumnje da pred svima nama leži godina prepuna izazova. Međutim, takođe nema nikakve sumnje u čvrstu nameru Erste Grupe da pomogne svojim klijentima da prebrode ova teška vremena. To ćemo postići putem pojednostavljenih procesa za podnošenje zahteva za zastoj u otplati obaveza i kreditima sa državnom garancijom, putem bezbroj pojedinačnih finansijskih savetovanja, i na osnovu delotvorne saradnje sa državama, regulatornim telima i svim svojim zainteresovanim stranama. To ćemo uraditi zato što smo istinski posvećeni svom regionu i verujemo u njegove ljude i privredu, njihov trajan potencijal i njihovu svetlu budućnost nakon ove krize,” rekao je Bernhard Špalt (Bernhard Spalt), generalni direktor Erste Group Bank AG.

  • Ukupni kapital bez instrumenata dodatnog osnovnog kapitala (AT1) porastao je na19,1 milijardu EUR
  • Bilansna suma se povećala na 262,9 milijardi EUR (245,7 milijardi EUR).

Related Posts